L.C.I.C.I. JAPAN 認定セラピスト

氏名:大木 勇人 (ooki hayato)
<株式会社リエイ>
所在地:千葉県浦安市
ライセンス:チャンピサージ セラピスト