L.C.I.C.I. JAPAN 認定セラピスト

氏名:藤田 亮一 (hujita ryouichi)
所在地:福岡県福岡市
ライセンス:チャンピサージ セラピスト
チャンピサージ ON THE BEDセラピスト