L.C.I.C.I. JAPAN 認定セラピスト

氏名:坂巻 由紀 (sakamaki yuki)
<株式会社リエイ>
所在地:千葉県市川市
ライセンス:チャンピサージ セラピスト